Ανακοίνωση για το μάθημα : ΒΑ_157 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Αυτήν την εβδομάδα το μάθημα «ΒΑ_157 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15/5/2024 λόγω ασθενείας της διδάσκουσας. Θα υπάρξει αναπλήρωση του μαθήματος κατόπιν συνεννόησης με τους/τις φοιτητές/τριες.

Η διδάσκουσα

Κων/να Πενταράκη