Ανακοίνωση κ. Αγγελόπουλου

Οι διαλέξεις τoυ κ. Αγγελόπουλου της εβδομάδας 13/5-17/5 και οι ώρες γραφείου αναβάλλονται λόγω προγραμματισμένης μετακίνησης του διδάσκοντος στο εξωτερικό στα πλαίσια του Erasmus+.