Ανακοίνωση κ. Γεωργόπουλου

Ο Καθηγητής κ. Γεωργόπουλος την εβδομάδα, 13-17/05, θα απουσιάζει λόγω erasmus στο εξωτερικό.