Ανακοίνωση κας Παπαδημητρίου

Οι διαλέξεις της κ. Παπαδημητρίου της εβδομάδας 22/4-26/4 και οι ώρες γραφείου αναβάλλονται λόγω προγραμματισμένης μετακίνησης της διδάσκουσας στα πλαίσια του Erasmus+.  Τα μαθήματα θα να αναπληρωθούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές/τριες.