Μεταφορά του μαθήματος ΒΑ_157 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Το μάθημα «ΒΑ_157 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» της Τετάρτης 10.4.24 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12.4.24, στην αίθουσα ΠΑΜ 15, ώρα 17:00-20:00 (μόνο για αυτή την εβδομάδα).


Η διδάσκουσα
Κων/να Πενταράκη