Αναπλήρωση μαθήματος Δημόσια Οικονομική

Tην Δευτέρα 22/4  θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση μαθήματος στο μάθημα της Δημόσιας Οικονομικής στην αίθουσα ΠΑΜ 4 και ώρες 10:00 - 13:00.

Ο διδάσκων

Οικονομάκης Γ.