Αναβολή ωρών γραφείου κ. Λίβα

Οι ώρες γραφείου την Πέμπτη 4/4 δεν θα πραγματοποιηθούν.

Ο διδάσκων

Λίβας Χ.