Αναπλήρωση μαθήματος Μακροοικονομικής

Tην Τρίτη 2/4 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση μαθήματος στο μάθημα της Μακροοικονομικής στην αίθουσα ΠΑΜ 5 και ώρες 9:00 - 12:00.

Ο διδάσκων

Φάνης Παπαγεωργίου