Αναβολή ωρών γραφείου του κ. Μανουσάκη

Οι ώρες γραφείου την Δευτέρα 1/4 δεν θα πραγματοποιηθούν.

Ο διδάσκων

Μανουσάκης Γ.