ΚΑΛΛΙΠΟΣ: Η Δράση των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων

Προς όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών

Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΠΟ

Αγαπητές/οί, Πολλές/οί από εσάς έχετε προσωπική εμπειρία και γνώση για το έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ, επειδή συμμετέχετε σε αυτό, στο τρέχον στάδιο, ως συγγραφείς και συνεργάτες.

Ακόμα, κάποιοι είχατε συνεργαστεί κατά το πρώτο στάδιο με διάφορους ρόλους.

Όμως οι περισσότεροι γνωρίζετε τον ΚΑΛΛΙΠΟ ως αναγνώστες και χρήστες των ανοικτών ψηφιακών συγγραμμάτων του...

Έχουμε καταθέσει από καιρό αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας για τη συνέχιση του έργου αυτού την περίοδο 2024-2027. Προκειμένου να υπενθυμίσουμε το αίτημα στον Υπουργό από μια ισχυρότερη θέση, έχουμε αναρτήσει σύντομο κείμενο για τη συλλογή υπογραφών, στην ιστοσελίδα https://kallipos.gr/ypografes-gia-aitima/   και σας προτρέπουμε να το υπογράψετε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Μπορείτε να προωθήσετε το μήνυμα αυτό σε συναδέλφους και συνεργάτες σας, με την προτροπή να πράξουν το ίδιο.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την υποστήριξη αυτής της προσπάθειας.

Με εκτίμηση

Νίκος Μήτρου, Καθηγητής ΕΜΠ, ΕΥ Έργου