Αναβολή αυριανής διάλεξης Στρατηγικής ΙΙ

Η αυριανή διάλεξη στην Στρατηγική ΙΙ, καθώς και οι ώρες γραφείου της κα Μυλώνη αναβάλλονται για λόγους υγείας.