ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι φοιτητές /τριες που θέλουν να κάνουν Αίτηση Βεβαίωσης Περάτωσης Σπουδών υποβάλλουν το αίτημά τους στον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr επιλέγοντας από τις φοιτητικές αιτήσεις για προπτυχιακούς την φόρμα «Αίτηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης/Περάτωσης Σπουδών Προπτυχιακών Φοιτητών», ακολουθώντας τις οδηγίες του συνδέσμου  από την Παρασκευή 27/10/2023

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε το έντυπο «Συμπληρωματικά Στοιχεία Περάτωσης Σπουδών» το οποίο και θα επισυνάψετε  στην αίτησή σας στο πεδίο «Άλλα απαιτούμενα Δικαιολογητικά που αναγράφονται στις ανακοινώσεις της Γραμματείας».     

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διαδικασία για την συμμετοχή σας στην τελετή Ορκωμοσίας του Δεκεμβρίου 2023.