Τουρισμός και Επικοινωνία Μάρκετινγκ από τον Επ. Καθ. κο Nalazek, Vistula School of Hospitality, Poland

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ φιλοξενούμε την εβδομάδα αυτή τoν Επίκουρο Καθηγητή κο Miroslaw Nalazek από το Πανεπιστήμιο Vistula της Πολωνίας.

Ο κος Nalazek θα δώσει δύο διαλέξεις σε θέματα Τουρισμού και Φιλοξενίας σήμερα Τρίτη 24.10 στα πλαίσια του μαθήματος "Διεθνικές Επιχειρήσεις" (15:00-18:00) στην ΠΑΜ6 και την Πέμπτη 26.11 στα πλαίσια του μαθήματος "Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ" (15:00-18:00) στην ΠΑΜ5. Οι διαλέξεις απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος.