Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προπτυχιακού Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Οι αλλαγές αφορούν τα μαθήματα :  Εισαγωγή στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο  &  Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ – Intercultural Business Communication & Cultural Awareness

icon1Πρόγραμμα