Ανακοίνωση για το εργαστήριο του μαθήματος Εισαγωγή στους Η/Υ: Οργάνωση και Προγραμματισμός

Οι ομάδες εργαστηρίων για το μάθημα, στις ώρες που έχουν ανακοινωθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα, είναι οι εξής (έχει αναρτηθεί ανακοίνωση και στο eclass):

1088091 - 1106330, Τρίτη, 16:00 - 17:00
1106331 - 1106374, Τρίτη, 17:00 - 18:00
1106375 - 1106418, Τρίτη, 18:00 - 19:00

1106419 - 1106461, Τετάρτη 16:00 - 17:00
1106462 - 1106504, Τετάρτη, 17:00 - 18:00

Όπως σας είπα, επιπρόσθετα, λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών και φοιτητριών προσπάθησα να βρω και άλλες ώρες ώστε να διευκολυνθείτε περισσότερο στη συμμετοχή σας στα εργαστήρια. Οι ώρες αυτές και οι κατανομές με βάση το ΑΜ σας είναι οι εξής:

1106505 - 1106548, Δευτέρα 16:00 - 17:00
1106549 - 1106591, Δευτέρα 17:00 - 18:00
1106592 - 1110956, Δευτέρα 18:00 - 19:00

Προσπαθήστε, σας παρακαλώ, να προσέρχεστε την ώρα που αντιστοιχεί στον ΑΜ σας έτσι ώστε να αποφύγουμε τον συνωστισμό.

Σας ευχαριστώ.

Γ. Σταματίου