Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Ανδρουλάκη

Οι διαλέξεις της Πέμπτης:
- 9.00-11.00 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (Θεωρία)

και της Παρασκευής

- 11.00-13.00 Μαθηματικός Λογισμός (Θεωρία)
- 9.00-11.00 Μαθηματικός Λογισμός (Εργαστήριο)


αναβάλλονται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα κ. Ανδρουλάκη Γιώργου. Οι αναπληρώσεις των παραπάνω διαλέξεων θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.