Μήνυμα Προέδρου 

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Τμήμα μας ιδρύθηκε το 1999 και ανήκει στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία συστάθηκε το 2013. Σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι να εκπαιδεύει υψηλού επιπέδου επιστήμονες παρέχοντας στους φοιτητές τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά, και να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον σε τοπικό, εθνικό ή και διεθνές επίπεδο.

 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το Τμήμα προσφέρει ένα ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και καλύπτει όλο το φάσμα των αντικειμένων που σχετίζονται με τη Διοικητική Επιστήμη. Επίσης, στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (MBA)», ένα δυναμικό πρόγραμμα που αναμορφώθηκε πρόσφατα και παρέχει εξαιρετικής ποιότητας εξειδικευμένη γνώση σε βασικές επιστημονικές περιοχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το προσφερόμενο ΜΒΑ είναι το μοναδικό σε Ελλάδα και Κύπρο χωρίς δίδακτρα μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Παράλληλα, με το ΜΒΑ, στο Τμήμα μας λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 δύο νέα ΠΜΣ με τέλη φοίτησης. Πρόκειται για το ΠΜΣ "Λογιστική στο σύγχρονο περιβάλλον διοίκησης" και το διατμηματικό ΠΜΣ "Εκπαιδευτική ηγεσία". Το Τμήμα επίσης, παρέχει και διδακτορικό κύκλο σπουδών, απόφοιτοι του οποίου ακολουθούν ήδη ακαδημαϊκή καριέρα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Βασική προτεραιότητα του Τμήματος είναι και η προαγωγή της έρευνας στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το ερευνητικό έργο του Τμήματος δημοσιεύεται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, γεγονός που επισημάνθηκε και στην πρόσφατη εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος. Επίσης, στο Τμήμα υλοποιούνται διάφορα ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε αντικείμενα που σχετίζονται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Τα τελευταία χρόνια το Τμήμα έχει αναπτύξει συνεργασίες με πολλά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την ανάπτυξη της έρευνας καθώς και την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού. Επίσης, το Τμήμα διατηρεί στενή σχέση και με την αγορά εργασίας με κύριο άξονα το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, που προσφέρει στους φοιτητές θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία τους για επαγγελματική σταδιοδρομία. Ενδεικτικό της αναγνωρισιμότητας του Τμήματος είναι το γεγονός ότι πολλοί απόφοιτοί μας είναι υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σας καλούμε να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας και να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.