Βρέθηκαν Ακουστικά

Βρέθηκαν ακουστικά σε αίθουσα διδασκαλίας του Τμήματος . Όποιος τα αναζητεί να απευθυνθεί στην Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Από την Γραμματεία