ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΚΛΕΙΔΙΑ

Βρέθηκαν κλειδιά στην αίθουσα ΠΑΜ 3 . Όποιος τα αναζητεί να απευθυνθεί στην Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Από την Γραμματεία