Αναβολή ωρών γραφείου Ε. Αγγελόπουλος / Πέμπτη 21-03-2024

Οι ώρες γραφείου 3-4 την Πέμπτη 21-03-2024 δεν θα πραγματοποιηθούν.

Ο διδάσκων

Ε. Αγγελόπουλος