| + 30 2610 969974

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις

Οι φοιτητές που θέλουν να λάβουν "βεβαίωση εξετάσεων" θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη βεβαίωση και να την αποστείλουν στο διδάσκοντα με e-mail .

Ο Διδάσκων θα την υπογράψει και θα την αποστείλει στο φοιτητή με reply.

 

Βεβαίωση