ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Διάφορες Πληροφορίες

Διάφορες Πληροφορίες

Πεχλιβανίδης Παντελής, Γεωργίου. Καθηγητής Οργανώσεως και Διοικήσεως Επιχειρήσεων. Γεννήθηκε 4.7.1941, Σπουδές: Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κολωνίας (Γερμανία) 1965, διδάκτορας 1969. Σταδιοδρομία: 1969-77 και από το 1980 στέλεχος και οικονομικός διευθυντής σε εταιρία γραφικών τεχνών και εκδόσεων, 1977-80 υποδιευθυντής γερμανικής ασφαλιστικής εταιρίας, 1990-93 αντιπρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, 1977-85 ειδικός επιστήμονας και υφηγητής ΑΣΟΕΕ, 1985-94 επίκουρος καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), 1994-2001 αναπλ. καθηγητής, από το 2001 τακτικός καθηγητής Σχολής Διοικήσεως Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών, όπου εδίδαξε στο Μεταπτυχιακό Τμήμα της έως το 2012. Συνταξιοδοτήθηκε το 2008 και το 2010 του απενεμήθη ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή.