ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π

Επαφή

Γεωργόπουλος Αντώνης
Θέση:
Καθηγητής
Διεύθυνση:
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πάτρα 265 00
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Τηλέφωνο:
(+30) 2610-996139

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

Ώρες Γραφείου:

Δευτέρα 12:00-13.00 |Τρίτη 12:00-13:00

ή διαφορετικά συνάντηση κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μπορούν να επιλύονται σύντομα ερωτήματα.

Google scholar

CV (english)

Courses

Προϋποθέσεις χορήγησης συστατικής επιστολής

Προϋποθέσεις επίβλεψης πτυχιακής εργασίας


Antonios Georgopoulos is Professor of international business and financial accounting at the Department of Business Administration. He jointed the Department in October 2001. He has a doctorate in international business and economics from Georg-August University, Göttingen. His current research interests include international business and economic performance. His work has been published in Tourism Management, European Journal of Operational Research, European Management Review, International Business Review, International Journal of the Economics of Business, Economic and Industrial Democracy, European Business Review, Applied Economics, Services Industry Journal, etc. He previously held positions at several public and private organizations and enterprises.

 

Ο Αντώνης Γεωργόπουλος είναι Καθηγητής στις διεθνείς επιχειρήσεις και στη χρηματοοικονομική λογιστική. Πραγματοποίησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Göttingen. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων και στην οικονομική τους επίδοση. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει εργαστεί σε διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.