| + 30 2610 969974

ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π

Επαφή

Γεωργόπουλος Αντώνης
Θέση:
Καθηγητής
Διεύθυνση:
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πάτρα 265 00
Email:
Τηλέφωνο:
(+30) 2610-996139

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

Ώρες Γραφείου:

Πέμπτη 12:00-13.00 | Παρασκευή 12:00-14:00

Google scholar

Scopus

CV (english)

Courses

Προϋποθέσεις χορήγησης συστατικής επιστολής

Προϋποθέσεις επίβλεψης πτυχιακής εργασίας

 

Συνεργασία με τον ACCA (Collaboration with ACCA):

https://www.bma.upatras.gr/index.php/el/programmata-spoudon/2014-10-03-07-47-55/acca
https://kedivim.upatras.gr/e-learning/acca/

Πρόσφατες βραβεύσεις (recent awards):

Best paper award presented (together with Ms. Kalogera and Dr. Boura) at 11th Business & Management Conference, Dubai, UAE (2020, Jan. 16-18), entitled: ‘Is there a link between firms’ export activity and economic performance in a small open economy? Evidence from Greece’


Antonios Georgopoulos is Professor of international business and financial accounting at the Department of Business Administration. He jointed the Department in October 2001. He has a doctorate in international business and economics from Georg-August University, Göttingen. His current research interests include international business and economic performance. His work has been published in Safety Science, Tourism Management, European Journal of Operational Research, European Management Review, International Business Review, International Journal of the Economics of Business, Economic and Industrial Democracy, European Business Review, Applied Economics, Services Industry Journal, etc. He previously held positions at several public and private organizations and enterprises.He is accredited by the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Ο Αντώνης Γεωργόπουλος είναι Καθηγητής στις διεθνείς επιχειρήσεις και στη χρηματοοικονομική λογιστική. Πραγματοποίησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Göttingen. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων και στην οικονομική τους επίδοση. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει εργαστεί σε διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.Είναι πιστοποιημένος απο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ορκωτών Λογιστών και Ελεγκτών (ACCA).