| + 30 2610 969974

ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π

Επαφή

Τσενέ Χρυσούλα
Θέση:
Επίκουρος Καθηγήτρια
Διεύθυνση:
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πάτρα 265 00
Email:
Τηλέφωνο:
2610-969981

Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες:

Η Χρυσούλα Τσενέ είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1991), κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο Αστικό Δίκαιο (1993) και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Paris II, Panthéon –Assas με θέμα τη συγκριτική μελέτη των εμπορικών συμβάσεων - πλαίσιο διανομής στη γαλλική και ελληνική έννομη τάξη (2001). Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Σε επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο έχει συγγράψει άρθρα και μελέτες σε τομείς του εμπορικού δικαίου (συμβάσεις διανομής, τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο κεφαλαιαγοράς), καθώς και τη μονογραφία «Η εξωσυμβατική ευθύνη των τραπεζών από την παροχή εμπορικών τραπεζικών υπηρεσιών» (2008). Στον ιδιωτικό τομέα έχει εργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης στο Νομικό Τμήμα της τράπεζας EGF EUROBANK - ERGASIAS κατά τα έτη 2000-2007 και ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και εταιρειών στο χώρο της εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής. Είναι νομικός σύμβουλος της εταιρείας «ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ». Στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων κατά τα έτη 2004- 2010, όπου εκλέχτηκε ως Επίκουρη Καθηγήτρια το 2013. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται στους τομείς του δικαίου των επιχειρήσεων, του τραπεζικού δικαίου, του δικαίου της κεφαλαιαγοράς και της εταιρικής διακυβέρνησης. Συμμετέχει σε επιστημονικούς συνδέσμους αστικού, εμπορικού και χρηματιστηριακού δικαίου.