Λυπούμαστε, αλλά η έρευνα έχει λήξει και δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με Ανδρουλάκης Γεώργιος:
gandroul@upatras.gr

© Copyright 2023 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

fb