| + 30 2610 969974

Ενημέρωση για την Αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών

Ο Πρόεδρος του Τμήματος καλεί τους εκπροσώπους των φοιτητικών παρατάξεων του Τμήματος να προσέλθουν σε συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά με το θέμα της προβλεπόμενης αναμόρφωσης του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών από το έτος 2021-22. Η συζήτηση θα γίνει την Τρίτη 20 Απριλίου, ώρα 11.00 το πρωί μέσω Skype-for-business στον  σύνδεσμο:
https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/nearchou/PIEI7GNQ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Ανδρέας Νεάρχου