| + 30 2610 969974

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Δευτέρα 29/03 στις 12:15, μέσω του LINK: https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/vutsinas/H2HP7JR2, θα γίνει η παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας της φοιτήτριας ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ (ΑΜ 1053013) του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, με τίτλο: "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ DATA MINING ΣΤΟ MARKETING ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης:

Γ. Ανδρουλάκης

Β. Βουτσινάς (επιβλέπων)

Α. Νεάρχου