| + 30 2610 969974

Παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της κ.α Κρητικού Νεφέλης

Την Τρίτη 23/3/2021 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, για την προστασία της υγείας των συμμετεχόντων λόγω της πανδημίας, δημόσια παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της κ.α Κρητικού Νεφέλης, φοιτήτριας του Προπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με τίτλο «Αναλυτική Ναυτιλιακή Λογιστική», ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τον κ. Αγγελόπουλο Ελευθέριο (επιβλέπων καθηγητής), κ. Λίβα Χρήστο και κ. Παπαγεωργίου Θεοφάνη. Ο σύνδεσμος της εξ αποστάσεως δημόσιας παρουσίασης είναι διαθέσιμος από τον κ. Αγγελόπουλο σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, μετά από σχετική επικοινωνία στην ηλεκτρονική της διεύθυνση