| + 30 2610 969974

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας του κ. Ανδρέα Στεφανόπουλου

Την Τρίτη 16/3/2021 και ώρα 17:30 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, για την προστασία της υγείας των συμμετεχόντων λόγω της πανδημίας, δημόσια παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του κ. Ανδρέα Στεφανόπουλου, φοιτητή του Προπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με τίτλο Η Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στις πολυεθνικές επιχειρήσεις ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κα Μυλώνη Βαρβάρα (επιβλέπουσα καθηγήτρια), κ. Μαρούδα Λεωνίδα
και κο Πολυχρονίου Παναγιώτη. Ο σύνδεσμος της εξ αποστάσεως δημόσιας παρουσίασης είναι διαθέσιμος από την κα Μυλώνη σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, μετά από σχετική επικοινωνία στην ηλεκτρονική της διεύθυνση