| + 30 2610 969974

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κας ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Την Δευτέρα 01/03 στις 11:00, μέσω του LINK: https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/vutsinas/H2HP7JR2 , θα γίνει η παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας της φοιτήτριας ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (ΑΜ 1052921) του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, με τίτλο: "Εσωτερικός έλεγχος και τεχνητή νοημοσύνη στις επιχειρήσεις (internal audit and artificial intelligence in business)" ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης: Ε. Αγγελόπουλος Β. Βουτσινάς (επιβλέπων) Α. Τσαγκανός.