| + 30 2610 969974

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021 - 2022

1ο Εξάμηνο

 

MBA_K101 Διοίκηση Επιχειρήσεων Μυλώνη Βαρβάρα
MBA_K102 Χρηματοοικονομική Διοίκηση  Τσαγκανός Αθανάσιος
MBA_K103 Επιχειρησιακή Έρευνα Γιαννίκος Ιωάννης
MBA_K104 Μάρκετινγκ Λίβας Χρήστος
MBA_K201 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Βουτσινάς Βασίλειος
MBA_K203 Μεθοδολογία Έρευνας & Ανάλυση Δεδομένων      Ανδρουλάκης Γεώργιος

 

2ο Εξάμηνο - Υποχεωτικά
MBA_K202 Επιχειρησιακή Στρατηγική      Μυλώνη Βαρβάρα
MBA_K105 Λογιστική  Αγγελόπουλος Ελευθέριος

 

2ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Διεθνής Επιχειρηματικότητα

Μαθήματα επιλογής:

MBA_D201 Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Παράσχη Ελένη - Παρασκευή  / Ακαδ.Διδ.Εμπειρία
MBA_D202 Διεθνής Διοίκηση ΠΔ 407/80 
MBA_D204 Διεθνής Οικονομική Οικονομάκης Γεώργιος 
MBA_D205 Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών Τσενέ Χρυσούλα

 

2ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μάνατζμεντ

Μαθήματα επιλογής:

MBA_ Α201 Οργανωσιακή Συμπεριφορά Πολυχρονίου Παναγιώτης
MBA_A202 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  (E Governance)      Σταματίου Ιωάννης
MBA_A203 Διοίκηση Υπηρεσιών Παπαδημητρίου Δήμητρα
MBA_A207 Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών , Αλυσίδας Εφοδιασμού και Έργων  Νεάρχου Ανδρέας
MBA_A208 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων   Μαρούδας Λεωνίδας

 

2ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Μαθήματα επιλογής:

MBA_B201 Συμπεριφορά Καταναλωτή Λίβας Χρήστος
MBA_B202 Ερευνά Αγοράς Λίβας Χρήστος
MBA_B203 Ανάπτυξη  Νέου Προϊόντος Κομνηνού Μαργαρίτα / Ακαδ.Διδ.Εμπειρία
MBA_B204 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E Commerce)      Σταματίου Ιωάννης - Καραγιάννη Δέσποινα
MBA_B205 Τουριστικό Μάρκετινγκ Κούτουλας Δημήτρης

 

 2ο Εξάμηνο - Μαθήματα ελεύθερης επιλογής Κατευθύνσεων
MBA_E201 Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας      Παντελή Αντιόπη / Ακαδ.Διδ.Εμπειρία
MBA_C201 Οικονομετρία Παπαγεωργίου Θεοφάνης

 

 3ο Εξάμηνο - Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 
MBA_THE301 Διπλωματική Εργασία