| + 30 2610 969974

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΓΕΝΙΚΑ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών
Μεταπτυχιακές Σπουδές στη
«Διοίκηση Επιχειρήσεων -Master in Business Administration (M.B.A.)»

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων -Master in Business Administration (M.B.A.)» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

  1. Μ.Δ.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ,
  2. Μ.Δ.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ,  
  3. Μ.Δ.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διεθνή Επιχειρηματικότητα.

Σκοπός του προγράμματος
Το πρόγραμμα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στον χώρο της Διοικητικής Επιστήμης με στόχο τη προετοιμασία των στελεχών για επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.


Σε ποιους απευθύνεται
Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής έχουν:

  • Πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ
  • Πτυχιούχοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Πρόγραμμα μαθημάτων

Το πρόγραμμα του ΜΒΑ διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και αποτελείται από έξι (6) μαθήματα κορμού που καλύπτονται στο πρώτο εξάμηνο. Στο δεύτερο εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις κατευθύνσεις και παρακολουθούν δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και τέσσερα (4) μαθήματα της κατεύθυνσης.  Εναλλακτικά μπορούν να επιλέξουν τρία (3) μαθήματα κατεύθυνσης και ένα (1) από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Η διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική και εκπονείται στο τρίτο και τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα του ΜΒΑ θα τα βρείτε εδώ.

Προσκλήσεις για αιτήσεις συμμετοχής στο ΜΒΑ ανακοινώνονται κάθε άνοιξη (Μάιο – Ιούνιο) και αφορούν στο πρόγραμμα της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται σε επιλεγμένες εφημερίδες και στο ιστότοπο του Τμήματος (www.bma.upatras.gr), και μεταξύ άλλων αναφέρουν την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610-969-968 (Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00).