ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019 - 2020

1ο Εξάμηνο

 

MBA_K101 Διοίκηση Επιχειρήσεων Μυλώνη Βαρβάρα
MBA_K102 Χρηματοοικονομική Διοίκηση  Τσαγκανός Αθανάσιος
MBA_K103 Επιχειρησιακή Έρευνα Γιαννίκος Ιωάννης
MBA_K104 Μάρκετινγκ Καραγιάννη Δέσποινα
MBA_K201 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Βουτσινάς Βασίλειος
MBA_K203 Μεθοδολογία Έρευνας & Ανάλυση Δεδομένων      Ανδρουλάκης Γεώργιος

 

2ο Εξάμηνο - Υποχεωτικά

MBA_K202 Επιχειρησιακή Στρατηγική      Μυλώνη Βαρβάρα
MBA_K105 Λογιστική  Αγγελόπουλος Ελευθέριος

 

2ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Διεθνής Επιχειρηματικότητα

Μαθήματα επιλογής:

MBA_D201 Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Γεωργόπουλος Αντώνιος
MBA_D202 Διεθνής Διοίκηση Μαρούδας Λεωνίδας
MBA_D203 Διεθνής Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων      Δεν θα διδαχθεί
MBA_D204 Διεθνής Οικονομική Οικονομάκης Γεώργιος
MBA_D205 Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών Δεν θα διδαχθεί

 

2ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μάνατζμεντ

Μαθήματα επιλογής:

MBA_ Α201 Οργανωσιακή Συμπεριφορά Δεν θα διδαχθεί
MBA_A202 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  (E Governance)      Σταματίου Ιωάννης
MBA_A203 Διοίκηση Υπηρεσιών Παπαδημητρίου Δήμητρα
MBA_A204 Θεωρία Παιγνίων & Λήψη Αποφάσεων Πέππας Παύλος
MBA_A207 Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών , Αλυσίδας Εφοδιασμού και Έργων  Νεάρχου Ανδρέας

 

2ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Μαθήματα επιλογής:

MBA_B201 Συμπεριφορά Καταναλωτή Δεν θα διδαχθεί
MBA_B202 Ερευνά Αγοράς Λίβας Χρήστος
MBA_B203 Ανάπτυξη  Νέου Προϊόντος  Δεν θα διδαχθεί
MBA_B204 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E Commerce)       Σταματίου Ιωάννης - Καραγιάννη Δέσποινα
MBA_B205 Τουριστικό Μάρκετινγκ Κούτουλας Δημήτρης

 

 2ο Εξάμηνο - Μαθήματα ελεύθερης επιλογής Κατευθύνσεων

MBA_E201 Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας       Δεν θα διδαχθεί
MBA_E202 Διοίκηση Τουρισμού Κούτουλας Δημήτριος
MBA_C201 Οικονομετρία Παπαγεωργίου Θεοφάνης
MBA_C205 Κοστολόγηση Πέππας Γιώργος

 

 3ο Εξάμηνο - Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 

MBA_THE301 Διπλωματική Εργασία