ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018 - 2019

1ο Εξάμηνο

 

MBA_K101 Διοίκηση Επιχειρήσεων Μυλώνη Βαρβάρα
MBA_K102 Χρηματοοικονομική Διοίκηση  Τσαγκανός Αθανάσιος
MBA_K103 Επιχειρησιακή Έρευνα Γιαννίκος Ιωάννης
MBA_K104 Μάρκετινγκ Θεοφανίδης Φαίδων
MBA_K201 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Βουτσινάς Βασίλειος
MBA_K203 Μεθοδολογία Έρευνας & Ανάλυση Δεδομένων      Ανδρουλάκης Γεώργιος

 

2ο Εξάμηνο - Υποχεωτικά

MBA_K202 Επιχειρησιακή Στρατηγική      Μυλώνη Βαρβάρα
MBA_K105 Λογιστική  Αγγελόπουλος Ελευθέριος

 

2ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Διεθνής Επιχειρηματικότητα

Μαθήματα επιλογής:

MBA_D201 Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Γεωργόπουλος Αντώνιος
MBA_D202 Διεθνής Διοίκηση Μυλώνη Βαρβάρα
MBA_D203 Διεθνής Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων      Μαρούδας Λεωνίδας
MBA_D204 Διεθνής Οικονομική Οικονομάκης Γεώργιος
MBA_D205 Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών Τσενέ Χρυσούλα

 

2ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μάνατζμεντ

Μαθήματα επιλογής:

MBA_ Α201 Οργανωσιακή Συμπεριφορά Πολυχρονίου Παναγιώτης
MBA_A202 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  (E Governance)      Πέππας Παύλος - Σταματίου Ιωάννης
MBA_A203 Διοίκηση Υπηρεσιών Νέος επιστήμονας
MBA_A204 Θεωρία Παιγνίων & Λήψη Αποφάσεων Πέππας Παύλος
MBA_A205 Διοίκηση Λειτουργιών  

 

2ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Μαθήματα επιλογής:

MBA_B201 Συμπεριφορά Καταναλωτή Θεοφανίδης Φαίδων
MBA_B202 Ερευνά Αγοράς Νέος επιστήμονας
MBA_B203 Ανάπτυξη  Νέου Προϊόντος  
MBA_B204 Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E Commerce)       
MBA_B205 Τουριστικό Μάρκετινγκ Νέος επιστήμονας

 

 2ο Εξάμηνο - Μαθήματα ελεύθερης επιλογής Κατευθύνσεων

MBA_E201 Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας       
MBA_E202 Διοίκηση Τουρισμού Νέος επιστήμονας
MBA_C201 Οικονομετρία Νέος επιστήμονας
MBA_C205 Κοστολόγηση Γεωργόπουλος Αντώνιος

 

 3ο Εξάμηνο - Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 

MBA_THE301 Διπλωματική Εργασία