Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Κωστόπουλου Παναγιώτη