Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας. Τσιμπούκη Γεωργίας