Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. ΚΑΤΩΜΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ