Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ