Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας. Χρυσούλη Λαύκα