Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας. Χαρίκλειας Χαλβατζή