Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Πέτρου Σπηλιόπουλου