ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΒ/ΜΒΑ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5.6.20 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:30-18:30