• Αρχική
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  • Μ.Β.Α
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ M.B.A
  • 1η μέσω skype διάλεξη για το μάθημα του ΜΒΑ Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Αλυσίδας Εφοδιασμού και Έργων

1η μέσω skype διάλεξη για το μάθημα του ΜΒΑ Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Αλυσίδας Εφοδιασμού και Έργων