ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ

Οι απονομές μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων που ήταν προγραμματισμένες για 9 και 10 Μαρτίου αντίστοιχα, αναβάλλονται σύμφωνα με το ΦΕΚ725/8-3-2020.