Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας ΜΑΡΙΑΣ - ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΗ