Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κυρίου Παπαλεξίου Αλέξανδρου