Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Βασίλειου Κασιώλα