ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Τετάρτη 26/2/2020 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα γίνει δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Ζώη Χριστίνας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (Μ.Β.Α.) με τίτλο «Κοινωνικό προφίλ των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών» ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Γ. Ανδρουλάκη (Επιβλέποντα), Γ. Οικονομάκη και Λ. Μαρούδα.