Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κυρίας Anna Natsvlishvili