Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κυρίας Δήμητρας Αντωνίου