Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κ. Παρασκευής Χαμαλέτσου